23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği”ne ve 29.03.2018 tarih ve 2018/05 sayılı Üniversite Senato Toplantısı’nda alınan 2 no’lu karar ile kabul edilen “Galatasaray Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi”ne istinaden Üniversitemiz Kalite Komisyonu’nun aşağıda isimleri belirtilen kişilerden oluşmasına, komisyon üyelerinin görev süresinin 3 (üç) yıl, öğrenci temsilcisinin görev süresinin 1 (bir) yıl olmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Prof. Dr. E. Ertuğrul KARSAK  (Rektör)

Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU  (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Türker BAŞ

Prof. Dr. Meral TOSUN

Doç. Dr. Müjde GENEVOIS  (Genel Sekreter V.)

Doç. Dr. S. Emre ALPTEKİN

Doç. Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Ayşe TOY PAR

Dr. Öğr. Üyesi Orhan İlker BAŞARAN

Dr. Öğr. Üyesi A. Fahri NEGÜS

Dr. Öğr. Üyesi Erden TUĞCU

Dr. Yusuf GOCUK  (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan)

Huriye BERKSON  (Öğrenci İşleri Daire Başkanı V.)

Mehmet HAMZA  (Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.)

Merve GÜLER KESMEZ (Öğrenci Temsilcisi)