23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği”ne ve 29.03.2018 tarih ve 2018/05 sayılı Üniversite Senato Toplantısı’nda alınan 2 no’lu karar ile kabul edilen “Galatasaray Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi”ne istinaden Üniversitemiz Kalite Komisyonu’nun aşağıda isimleri belirtilen kişilerden oluşmasına, komisyon üyelerinin görev süresinin 3 (üç) yıl, öğrenci temsilcisinin görev süresinin 1 (bir) yıl olmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

 • Prof. Dr. E. Ertuğrul KARSAK (Rektör)
 • Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU (Rektör Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Naciye Aylin ATAAY SAYBAŞILI
 • Prof. Dr. Esra ALBAYRAK
 • Doç. Dr. Müjde GENEVOIS (Genel Sekreter V.)
 • Doç. Dr. S. Emre ALPTEKİN
 • Doç. Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ
 • Doç. Dr. Süheyl a BOZKURT
 • Dr. Öğr. Üyesi Atilla DEMİRCİOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Orhan İlker BAŞARAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Haşan Bora USLUER
 • Dr. Öğr. Üyesi Ece VİTRİNEL
 • Dr. Yusuf GOCUK (Sağlık. Kültür ve Spor Daire Başkanı)
 • Huriye BERKSON (Öğrenci İşleri Daire Başkan V.)
 • Mehmet HAMZA (Strateji Geliştirme Daire Başkan V.)
 • Eliz GÜNDÜZ (Öğrenci Konseyi Başkanı)