Temel Değerler

- Bilgiyi toplumsal gelişim için üretmek, kullanmak ve yaymak

- Sürekli iyileştirme ile her alanda mükemmeliyet arayışı

- Öğrenci ve çalışan odaklılık

- Uluslararası işbirliği ve paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkiler

- Akademik özgürlük ve farklılıklara saygı

- Eğitim ve araştırmada evrensel etik değerlere bağlılık

- Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik

- Toplumsal ve çevresel duyarlılık