Üniversitemizin misyonuna ve vizyonuna uygun biçimde;

- Paydaşların gereksinimlerini karşılayarak ve beklentilerini aşarak memnuniyetlerini artırmak,

- Amaçlarına ulaşan, öngörülen kazanımları sağlayan, sistemli biçimde denetlenen ve güncellenen dünya standartlarındaki eğitim programları ile sorgulayıcı, araştırmacı, yaratıcı, topluma ve çevreye duyarlı, etik değerlere bağlı nitelikli bireyler yetiştirmek,

- Disiplinlerarası yaklaşım ve işbirlikleri aracılığıyla,  gerekli kaynakların teminini ve etkin kullanımını sağlayarak, yetkin bir kadro ile öncelikli alanlarda küresel ölçekte bilimsel çalışmalar yapmak,

- Yönetimde etik değerlere ve hukuka bağlılık, tutarlılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, adillik, şeffaflık, katılımcılık, verimlilik ve etkinlik ilkelerine bağlı kalmak,

- Tüm süreçleri takip etmek, değerlendirmek ve iyileştirmek yoluyla mükemmele doğru evrilmek 

KALİTE POLİTİKAMIZDIR.