Üniversitemizin misyonuna ve vizyonuna uygun biçimde;

  • Paydaşların gereksinimlerini karşılayarak ve beklentilerini aşarak memnuniyetlerini artırmak,
  • Amaçlarına ulaşan, öngörülen kazanımları sağlayan, sistemli biçimde denetlenen ve güncellenen dünya standartlarındaki eğitim programları ile sorgulayıcı, araştırmacı, yaratıcı, topluma ve çevreye duyarlı, etik değerlere bağlı nitelikli bireyler yetiştirmek,
  • Disiplinlerarası yaklaşım ve işbirlikleri aracılığıyla, gerekli kaynakların teminini ve etkin kullanımını sağlayarak, yetkin bir kadro ile öncelikli alanlarda küresel ölçekte bilimsel çalışmalar yapmak,
  • Yaşam boyu eğitim, uygulamalı araştırma çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, sosyal sorumluluk ve çevre duyarlılığı projeleri ile topluma katkı sağlamak,
  • Yönetimde etik değerlere ve hukuka bağlılık, tutarlılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, adillik, şeffaflık, katılımcılık, verimlilik ve etkinlik ilkelerine bağlı kalmak,
  • Tüm süreçleri takip etmek, değerlendirmek ve iyileştirmek yoluyla mükemmele doğru evrilmek
KALİTE POLİTİKAMIZDIR.